+40725964808
alina.c.tache@gmail.com

Termeni și condiții

Acest site este deținut de către Tache Alina-Cătălina – Cabinet Individual de Psihologie, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Reguli de bază

Accesul pe site-ul psihologalinatache.ro (denumit în continuare site-ul) în vederea citirii informațiilor, contactarea titularului sau a stabilirii unor ședințe este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), care respectă prezenții Termeni și condiții.

Pentru a stabili contactul sau a stabili o ședință, Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

Site-ul poate fi utilizat de către clienți pentru vizionare, stabilirea de ședințe, înscriere la evenimente și pentru recomandarea produselor sau serviciile oferite. Site-ul nu poate fi utilizat pentru a se face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Îmi rezerv dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice comentariu de pe site care conține un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort, mie sau clienților și vizitatorilor.

Nu pot garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Voi lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Îmi rezerv dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constat nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Îmi rezerv dreptul de a utiliza în scopuri publicitare și nu numai a oricărui comentariu scris de vizitatorii sau membrii înregistrați pe site.

Nu pot fi ținută responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul meu sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu sunt responsabilă pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului meu sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site).

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea și utilizarea site-ului va fi comunicată direct, prin e-mail, la adresa alina.c.tache@gmail.com. Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința mea a nemulțumirii dumneavoastră, în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în programele online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a Tache Alina-Cătălina – Cabinet Individual de Psihologie sau, în situațiile clar menționate, a altor autori. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea etc., a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site fără permisiunea expresă acordată în scris de către Tache Alina-Cătălina – Cabinet Individual de Psihologie.

Newslettere

Cu ocazia navigării pe site, Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

Dispoziții finale

Acest site este deținut de către Tache Alina-Cătălina – Cabinet Individual de Psihologie, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Tache Alina-Cătălina – Cabinet Individual de Psihologie are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment.

Promoțiile anunțate pe site

Promoțiile își încep valabilitatea în momentul menționării acestora pe site și își încetează valabilitatea la data specificată pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în anumite condiții, specificate pe site.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.